Onderhoud machines

Onderhoud machines

Aanbevelingen voor de verhoging van de standtijd van de gereedschappen en de verlenging van de levensduur van uw glasbewerkingsmachines.

 

 

In het kader van ons streven uw betrouwbare gereedschappartner te zijn, willen wij u onze algemene richtlijnen voor een doelmatig onderhoud van uw machine(s) ter beschikking stellen.

Deze onderhoudsrichtlijnen zijn uit onze jarenlange ervaringen uit de praktijk ontstaan en werden opgesteld om een optimale productiviteit te waarborgen en dure reparaties te voorkomen.

Door deze richtlijnen te hanteren, zal de levensduur van uw machine verlengen en de standtijd van de te gebruiken gereedschappen verhogen.

Wij willen u daarom aanbevelen deze richtlijnen bij de machine ter beschikking te houden (bijv. aan de binnenzijde van de deur van de electrokast) zodat de verantwoordelijke persoon deze regelmatig kan inzien.

Bovendien willen wij u voorstellen de termijn van de jaarlijkse en halfjaarlijkse controles bij deze richtlijnen aan te geven.

Voor machinespecifieke gedetailleerde informatie, gelieve het bij de machine behorende handboek met de daarin opgenomen technische tekeningen te raadplegen.